Oops! Sorry!!


This site doesn't support Internet Explorer. Please use a modern browser like Chrome, Firefox or Edge.

TANKENÄRING
BOKA SAMTAL

Jag tror på att coaching är den mest kraftfulla kraften för förändring.

Nicklas Karlsson

Nicklas har en suverän förmåga att coacha fram nya synsätt och perspektiv. Redan efter första samtalet kunde jag tydligt se nästa steg i min väg framåt.

Blivande VD

Stockholm

VÄGEN TILL DIN FRAMGÅNG

Coaching skapar handlingskraft!

Oavsett om du vill utvecklas som chef eller ledare och/eller om du söker en personlig utväxling, så kan coaching vara det bästa verktyget för dig att både snabbare och mer effektivt nå fram till de önskade lägen som betyder mest för dig. Coaching skapar personlig handlingskraft när du som mest behöver det.

Här nedan finner du två inriktningar/startpunkter för coaching som tar dig närmare till att förverkliga ditt drömläge

Din professionella utväxling

Coaching för din professionella utveckling med fokus på att skapa kraftfulla resultat som gynnar dig i din yrkesroll. Tydliga mål och handlingsplaner är tongivande. Utgångspunkten är ofta kring exempelvis beslutsfattande, dilemman, karriär, ledarskap, självförtroende, självkänsla, stress m.m. Du är vanligtvis ledare eller chef som ser styrkan i att ha ett professionellt stöd i din egen utveckling genom ett samarbete med en personlig "tankepartner"

BOKA SAMTAL

Din personliga utväxling

Insiktsbaserad coaching. Samtal som syftar till att förstå dig själv på ett djupare plan genom att utforska och skaffa en förståelse kring hur människor fungerar rent mentalt. Nya insikter om våra inre processer möjliggör en rikare och förbättrad livsupplevelse. Teman och frågor som brukar dyka upp är exempelvis: familj, relationer, kärlek, stress, "inre" frihet, självkänsla, oro, nedstämdhet, livsbalans, vad vill jag egentligen? vem är jag egentligen? finns det en gräns för hur bra jag kan må? m.m.

BOKA SAMTAL

Det är en fröjd att bli coachad av Nicklas, mycket för att han på sitt eget personliga sätt "angriper" ämnet och lyfter upp så många oväntade infallsvinklar, nyanser och perspektiv. Det är som jag ser det hans styrka, att Nicklas har förmågan att med till synes enkla frågor veckla ut kärnan i något. Som att han lånar dig nya glasögon att se världen och sig själv med. Du behövs därute. Lycka till med coachingen!

Karriärcoach

Uppsala

Ok, så vad är coaching egentligen?

Coaching är en professionell samtalsmetodik vars syfte är att fokusera på och nå uppsatta mål, skapa resultat och förverkliga visioner såväl yrkesmässigt som privat. Coachens roll är att hjälpa personer/grupper att optimera sina resurser. En coach lyssnar, ställer kraftfulla frågor, vägleder, stöttar, uppmuntrar och ger stärkande återkoppling.

Spännande, men varför coaching?

Coaching hjälper individer/grupper att framtidsfokusera och lösa problem alternativt finna nya uppslag. Uppnå önskade resultat och personliga mål/visioner. Förbättra sina prestationer, fördjupa sitt lärande och öka sin livskvalitet. Frigöra sin potential och använda sina styrkor till fullo. Nå personlig mognad genom ökad självinsikt

Fattar! Och för vem passar coaching?

Coaching passar dig som vet att du har potential att göra mer i ditt liv och utnyttja dina resurser bättre.  Du vill förändra en del i ditt liv, har ambitioner både privat och i jobbet och som tycker båda delarna är lika viktiga.

Tack Nicklas, du har verkligen hjälp mig komma ur ett svart hål. Jag känner mig så mycket mer närvarande, lugnare och gladare samt att relationen till mina barn har stärkts.

Förälder

Jönköping

Om inte NU...När?

När är NU ett bra tillfälle att påbörja din resa mot de drömmar som du önskar förverkliga?

BOKA SAMTAL

Tusen tack för ett riktigt givande samtal. Du är så klok och otroligt kompetent. Jag fick mycket energi, insikter och hopp.

Personalchef

Göteborg

DITT NÄSTA STEG

Känner du igen dig?

Känner du igen dig i någon eller några av nedan exempel? Dessa är några vanliga anledningar som klienter idag väljer att ta hjälp av coaching för att lösa. Har du ett annat önskemål? Boka ett samtal med mig så kan vi tillsammans avgöra om coaching är din väg framåt.

Relationer

Har du utmanande relationer på arbetet eller privat? Du kanske upplever att vissa människor är svåra att "hantera" och till och med tar din energi. Vill du förbättra en relation? eller kanske hitta ett sätt att avsluta på ett värdigt sätt.

Utmanande beslut

Du kanske står inför ett utmanande beslut? Ibland hamnar man i ett läge där det är svårt att komma fram till ett beslut. Är du orolig för vilka konsekvenser ett beslut kan föra med sig? Vilket beslut är bäst för dig?

Lämna eller stanna

Lämna eller vara kvar? ja det är frågan. Det är vanligt att denna fråga dyker upp någon gång under en människas anställningstid. Har du varit länge på ditt arbete eller tjänst? Har du börjat fundera på om du ska vara kvar eller gå vidare?

Problemlösning

Utmanande problem kräver nya perspektiv och tankar för att kunna lösas. Även det mest oöverstigliga problem kan få en lösning när rätt insikter inträffar.

Mål

Att arbeta mot ett specifikt mål kan vara inspirerande. Det kan också vara utmanande och uttömmande. Behöver du se över dina mål? Är de fortfarande relevanta? Behöver du rent av släppa taget om ett toxiskt mål?

Stress

Lider du av allt för höga nivåer av stress? Har du svårt att hinna med ditt arbete? Har du börjat få svårt att sova? Ett osunt användande av ditt tänkande kan resultera i en upplevelse av stress och press. Då kan det vara viktigt att återfå balansen för att återfå kontrollen över din vardag.

Självkänsla

Bristande självkänsla kan drabba alla människor ibland. En känsla av osäkerhet i din roll kan medföra att det blir svårt att utföra sitt arbete. Du kanske upplever att du tappar mandat i din grupp etc. En god självkänsla är grunden för ett välmående både på arbetet och i privatlivet.

Hitta glöden

Har du tappat glöden? Lider du av bristande energi och motivation? Kanske har du ställt dig någon av följande frågor: Blev det inte mer än så här? Varför är jag så trött hela tiden? Det jag gör om dagarna känns meningslöst. Då kan det vara läge att hitta ny energi och glöd.


Hitta din riktning

Vad ska jag bli när jag blir stor? Ibland kan upplevelsen av att inte veta vart jag är påväg bli överväldigande. Att få klarhet i vägen framåt och ett nästa steg kan betyda allt.

Det har varit ett lärande och en fantastisk resa för mig att bli coachad av dig. DU är så otroligt duktig!

Lärare

Stockholm

Blogg

Ta en smutt av tankeväckande artiklar. OBS! risk för spontana och klargörande insikter.

Få ut mest av coaching 

Så får du ut mest av din tid med din coach. Fem saker att tänka på som maximerar din investering

LÄS MER!

Coachingens gåva

Känner du dig fast? Svårt att komma vidare? Coaching är en möjliggörare 

LÄS MER!

Visste du att du har en...

Jo det är säkert. Du har det. Alla har det. Medfödd och inbyggd redan från födseln...

LÄS MER!